Kaikissa tilanteissa paras mahdollinen lopputulos syntyy yhdessä tekemällä. 

Yhteinen matka

Liiketoiminnassa tulee monenlaisia tilanteita, yllätyksiä, ilonaiheita ja haasteita vastaan. Jossain tilanteissa tarvitaan myös ulkopuolista apua, lisäkäsiä ja uutta perspektiiviä. Sellaista konsulttia ei maailmassa kuitenkaan ole, joka pystyisi yksinään ratkomaan yrityksen eteen tulevia haasteita tai viitoittamaan tien takuuvarmaan huipputulokseen. Kaikissa tilanteissa paras mahdollinen lopputulos syntyy yhdessä tekemällä. Konsultti voi tuoda mukanaan metodin, uusia näkökulmia sekä hyväksi havaitut työkalulut ja ratkaisumallit, mutta varsinainen sisältö ja asiaan liittyvä viisaus löytyvät aina asiakkaalta, eli sinulta. Kun nämä kaksi asiaa yhdistetään, on mahdollista saavuttaa erittäin hyviä lopputuloksia. Se vaatiin sitoutumista, syvällistä kuuntelua puolin ja toisin sekä yhdessä asetettuja tavoitteita. Matka voi olla lyhyempi tai pidempi, mutta se on kuljettava yhdessä, jotta haluttuun lopputulokseen päästään. 

Tuon kaikkiin työtehtäviini ammatillisen osaamiseni lisäksi positiivisen valmentavan otteen sekä aidon innostuksen ja uteliaisuuden tilannettasi kohtaan. Uskallan luvata omasta puolestani, että tämä kantaa hyviin lopputuloksiin. 

Talouspalvelut

Olen elänyt, hengittänyt ja tehnyt taloutta yli 20 vuotta ja tämän osaamiseni tuon nyt palvelukseesi. 

Erityistä osaamista löytyy seuraavista asioista:

  • talouden johtamisesta, strategisten tavoitteiden määrittämistä, kokonaiskuvan luomisesta sekä palvelukeskuksista,
  • sisäisestä laskennasta, kuten monenlaisista talousanalyyseistä, toimintolaskennasta ja erilaisista talousraporteista,
  • talouden järjestelmistä, mm. kirjanpidon, raportoinnin ja budjetoinnin järjestelmistä,
  • Talouden prosesseista sekä prosessien kehittämisestä ja kuvaamisesta
  • talouden tietojen ja toimintojen automatisoinnista,
  • budjetoinnista,
  • ja tietysti Excelistä, tuosta jokaisen talousihmisen luottotyökalusta.

Yrityksen muutostilaisiin, kuten voimakkaaseen kasvuun, jakautumiseen, kehittämiseen ja toiminnan supistamiseen liittyy usein tarvetta uudistaa prosesseja, järjestelmiä, tekemisen tapoja sekä laskennan ja raportoinnin sisältöjä. Tämä taas tarkoittaa painetta henkilökunnalle osaamisen ja jaksamisen suhteen. Tuon kaikkeen tekemiseeni automaattisesti mukana valmentavan otteen ja positiivisen psykologian työkaluja. Sillä lopulta yrityksen työnkijät ovat sen tärkein pääoma ja voimavara. Ilman heidän panostaan, innostustaan ja kehittämishaluaan ei ole juuri mitään mistä ponnistaa. 

Se, että mukana on positiivinen valmentava ote, ei maksa mitään lisää, mutta sen merkitys voi lopputulokseen pääsemisen kannalta olla todella suuri. 

Ota yhteyttä, jos jokin ylläolevasta tuntuu vastaavan tarpeisiisi. Ensimmäinen käynti on aina ilmainen eikä sido mihinkään.

Lean 

Virtaus. Se on yksi Leanin tärkeimmistä periaatteista. Virtaustehokkuus tarkoittaa puolestaan sitä, miten nopeasti palvelu tai tuote saadaan toimitettua tilauksen jälkeen asiakkaalle. Virtaustehokkuus on eri asia kuin resurssitehokkuus. Se on oikeastaan koko ajattelun kääntämistä täysin päinvastaiseksi siitä, miten yleensä toimitaan. Ja tähän muutokseen liittyy paradoksi: yleensä asiakastyytyväisyys kasvaa ja kustannuksen laskevat.

Leaniin kuuluu toki paljon muutakin, kuten jatkuva parantaminen (ihan joka päivä), työntekijöiden arvostaminen (vika on prosessissa, ei tekijässä), prosessissa olevan hukan poistaminen (ei käytetä aikaa turhaan sähläämiseen) ja ongelmien juurisyyn etsiminen (5 x miksi?). Lean voi muuttaa koko ajattelusi ihan toisenlaiseksi, jos annat sille mahdollisuuden.

Lean sopii niin pienten kuin suurten prosessikehitysten metodiksi. Se on järjestelmällinen tapa löytää kaaoksesta selkeys sekä yksinkertaistaa ja tehostaa prosesseja. Se haastaa prossessissa mukana olevat työntekijät kehittämään prosessia ja samalla antaa heille valtuudet kehittää omaa työtään. 

Uskallan väittää, että käytettäessä Leaniä prosessien kehittämisen metodina, ei ole mahdollista epäonnistua (tai ainakin epäonnistumisen todennäköisyys on melko pieni). Toki tämä vaatii yrityksen johdon sitoutumisen kehitysprosessiin ja heidän valtuutustaan työntekijöiden osallistumiseen.  

Ota yhteyttä, jos sinusta tuntuu, että Leanillä olisi yrityksellesi annettavaa. Ensimmäinen tapaaminen on aina ilmainen, eikä sidu sinua mihinkään. 

Projektinhallinta

Jokainen projekti on ainutlaatuinen ja ainutkertainen. Se tehdään vain kerran ja siihen kohdistuu paljon odotuksia.

Ainutlaatuisuudesta huolimatta jokaisella projektilla on alku ja loppu, ja tästä syntyvä aikataulu. Projektilla tavoitellaan aina jotain suurempaa muutosta, johon liittyy toiminnallisia tavoitteita ja tulosvaateita. Projektin onnistumiseen kohdistuu riskejä, joita tulee hallita. Projektille määritellään budjetti ja nimetyt työntekijät. Lisäksi projekti vaatii määrätietoista johtamista ja paljon, todella paljon, viestintää.

Olen vetänyt projektipäällikkönä lukuisia erilaisia järjestelmähankkeita sekä erilaisia kehittämisohjelmia. Jokainen projekti on ollut omanlaisensa, kyseisen tilanteen, projektiryhmän, sidosryhmien ja yrityksen kulttuurin muokkaama ainutlaatuinen kokonaisuus. Projektissa otetaan aina askeleita tuntemattomalle maaperälle ja sen takia selkeä hallintamalli on välttämättömyys, joka varmistaa projektin loogisen, koordinoidun ja sujuvan etenemisen. 

Projektia työstäessä on hyötyä siitä, että hallitsee Lean-kehittämisen lainalaisuudet sekä valmentavan otteen. Ne luovat turvallisen kehyksen projektiryhmän tekemiselle. 

Oli sinulla mitä tahansa kysyttävää mielessäsi liittyen projektinhallintaan, ota yhteyttä. Olen todennäköisesti kysynyt samat kysymykset itsekin aiemmin. Ensimmäinen tapaaminen on aina ilmainen eikä sido sinua mihinkään.

Voit ottaa minuun yhteyttä joko soittamalla 045 1333 699 /Viena tai sähköpostitse: viena@tietoisesti.fi

Voit täyttää myös alla olevan yhteydenottolomakkeen, jolloin minä otan sinuun yhteyttä toivomallasi tavalla ja ajankohtana.